Phòng khách sạn, vé máy bay trực tuyến giá tốt | Mytour.vn

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA MYTOUR
(MYTOUR LOYALTY PROGRAM)
Chương trình Khách Hàng thân thiết của Mytour được ban hành ngày 20/5/2023 và sẽ được sửa đổi tại từng thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm cập nhật nội dung chương trình trước khi sử dụng Điểm Thưởng.
1. ĐỊNH NGHĨA
a) Chương Trình hoặc Chương Trình Mytour Loyalty: là chương trình tích điểm dành cho Khách Hàng thân thiết của Mytour. b) Mytour: website và các ứng dụng di động Mytour.vnc) Khách Hàng: là các các nhân, tổ chức sử dụng Dịch Vụ của Mytour.d) Dịch Vụ: là dịch vụ đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các sản phẩm du lịch khác trên Mytour.e) Tài Khoản: là tài khoản do Khách Hàng đăng ký trên Mytour, và được sử dụng để đặt mua Dịch Vụ trên Mytour. Tài Khoản này được đăng ký, quản lý và sử dụng bởi Khách Hàng.f) Đơn Đặt Hàng Thành Công: là các đơn đặt hàng mà Khách Hàng đã thanh toán thành công và Khách Hàng đã nhận được Xác Nhận Dịch Vụ từ Mytour.g) Xác Nhận Dịch Vụ: là xác nhận do Mytour phát hành cho Khách Hàng, xác nhận về việc Khách Hàng đã thực hiện thanh toán thành công và sẽ được Nhà Cung Cấp cung cấp dịch vụ lưu trú, dịch vụ vận chuyển hoặc các sản phẩm khác liên quan tới du lịch.h) Điểm Thưởng: là số điểm Khách Hàng nhận được sau mỗi Đơn Đặt Hàng Thành Công theo công thức quy định tại Mục 2, nhưng chưa có giá trị sử dụng để thanh toán trên Mytour.i) Điểm Khả Dụng: là số Điểm Thưởng mà Khách Hàng có thể sử dụng để thanh toán khi sử dụng Dịch Vụ trên Mytour.j) Hạng Thành Viên: là xếp hạng của Khách Hàng trên Mytour dựa trên tổng số Điểm Thưởng, hoặc tổng giá trị dịch vụ của tất cả các Đơn Đặt Hàng Thành Công với sản phẩm vé máy bay hoặc phòng khách sạn mà Khách Hàng đã sử dụng trên Mytour đến thời điểm xếp hạng, cụ thể:
Hạng Thành ViênĐiểm ThưởngVé máy bay (VNĐ)Phòng khách sạn (VNĐ)
Hạng BạcMặc địnhMặc địnhMặc định
Hạng Vàng120.00080.000.00012.000.000
Hạng Bạch Kim360.000240.000.00036.000.000
Hạng Kim Vương680.000453.000.00068.000.000
2. TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG
2.1. Công thức tính Điểm Thưởng
Với 01 Đơn Đặt Hàng Thành Công, Khách Hàng sẽ nhận được một số Điểm Thưởng nhất định dựa trên giá trị đơn đặt hàng, cụ thể:
Điểm Thưởng = Tỷ lệ % thưởng * (nhân với) giá trị Đơn Đặt Hàng Thành Công.Tỷ lệ % thưởng được xác định dựa trên Hạng Thành Viên và loại Dịch Vụ mà Khách Hàng sử dụng, cụ thể:
Sản phẩmHạng BạcHạng VàngHạng Bạch KimHạng Kim Cương
Vé máy bay0.1%0.12%0.15%0.2%
Phòng khách sạn1%1.2%1.3%1.5%
2.2. Điều kiện tính Điểm Thưởng
a) Giá trị Đơn Đặt Hàng Thành Công sẽ không bao gồm phần phụ thu.
b) Các Đơn Đặt Hàng Thành Công khi Khách Hàng chưa đăng ký tài khoản trên Mytour, hoặc không sử dụng/ không đăng nhập tài khoản trên Mytour khi đặt hàng sẽ không được tính Điểm Thưởng.
c) Điểm Thưởng áp dụng với tất cả các hình thức thanh toán.
3. SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG
3.1. Chuyển đổi Điểm Thưởng thành Điểm Khả Dụng
01 sẽ được chuyển đổi thành 01 Điểm Khả Dụng, cụ thể như sau:
a) Vé máy bay: Hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietject Vietravel Airlines và các hãng hàng không khác: Khách Hàng sẽ nhận được Điểm Thưởng ngay sau khi Khách Hàng thanh toán thành công và nhận được Xác Nhận Dịch Vụ từ Mytour. Điểm Thưởng sẽ trở thành Điểm Khả Dụng sau 01 ngày kể từ ngày Khách Hàng hoàn thành chuyến bay cuối cùng trong một Đơn Đặt Hàng Thành Công.
b) Phòng khách sạn: Khách Hàng sẽ nhận được Điểm Thưởng sau khi Khách Hàng thanh toán thành công và nhận được Xác Nhận Dịch Vụ từ Mytour. Điểm Thưởng sẽ trở thành Điểm Khả Dụng sau 01 ngày kể từ ngày Khách Hàng check-out thành công.
c) Tour Du lịch, Vé vui chơi, vé tham quan: Khách Hàng sẽ nhận được Điểm Thưởng sau khi Khách Hàng thanh toán thành công và nhận được Xác Nhận Dịch Vụ từ Mytour. Điểm Thưởng sẽ trở thành Điểm Khả Dụng sau 01 ngày kể từ ngày Khách Hàng có Đơn Đặt Hàng Thành Công.
3.2. Sử dụng Điểm Khả Dụng
Điểm Thưởng sẽ được chuyển đổi thành 01 Điểm Khả Dụng, cụ thể như sau:
a) Giá trị quy đổi của Điểm Khả Dụng
01 Điểm Khả Dụng được quy đổi thành 01 đồng Việt Nam (VNĐ).
Ví dụ: Khách Hàng có 100.000 Điểm Khả Dụng, có thể được cấn trừ quy đổi thành: 100.000 VNĐ.

b) Điểm Khả Dụng phải được sử dụng trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm phát sinh giao dịch gần nhất. Quá thời hạn nêu trên, toàn bộ số Điểm Khả Dụng không có hiệu lực sử dụng.
c) Điểm Khả Dụng có thể sử dụng để thanh toán cho các đơn đặt hàng trên Mytour - Khách Hàng sử dụng Điểm Khả Dụng để cấn trừ một phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng trên Mytour. Khách Hàng chỉ có thể sử dụng Điểm Khả Dụng để thanh toán nếu số Điểm Khả Dụng lớn hơn 120 điểm.
3.3. Các điều kiện liên quan tới Điểm Thưởng và Điểm Khả Dụng
a) Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng không phải là tiền mặt và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
b) Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng chỉ có giá trị sử dụng trực tiếp và duy nhất trên 01 Tài Khoản của Khách Hàng. Khách Hàng không thể gộp Điểm Thưởng/Điểm Khả Dụng từ các tài khoản khác nhau
c) Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng không được chuyển nhượng, mua bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào.
d) Điểm Thưởng/Điểm Khả Dụng sẽ được thể hiện tại phần Ví Mytour Cash trong mục quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Mytour.
e) Điểm Khả Dụng đã được sử dụng sẽ bị trừ trong Ví Mytour Cash, Khách Hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tới Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Mytour nếu phát hiện sai sót trong tích lũy và sử dụng Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng.
f) Khách Hàng chịu trách nhiệm bảo mật Tài Khoản và việc sử dụng Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng từ Tài Khoản của mình. Mytour sẽ chấp thuận việc sử dụng Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng từ Tài Khoản của Khách Hàng thỏa mãn các điều kiện quy định tại chính sách này, không phụ thuộc vào việc người sử dụng Tài Khoản là Khách Hàng hay một bên thứ ba. Khách Hàng đồng ý rằng, Mytour sẽ được miễn trừ trách nhiệm liên quan tới việc sử dụng Tài Khoản và Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng của Khách Hàng.
g) Mytour có quyền theo dõi tình trạng sử dụng Điểm Khả Dụng của Khách Hàng, và có quyền thay đổi/ hủy bỏ số Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng của Khách Hàng tại bất kỳ thời điểm nào, nếu Mytour nhận thấy Khách Hàng có hành vi gian lận trong quá trình sử dụng Tài Khoản, không tuân thủ các chính sách khác của Mytour (bao gồm nhưng không giới hạn ở: Điều khoản và điều kiện sử dụng Mytour, chính sách bảo mật thông tin…).
h) Phụ thuộc vào quyết định của Mytour tại từng thời điểm, Mytour có quyền thay đổi chính sách này, có hoặc không có thông báo cho Khách Hàng. Khách Hàng có trách nhiệm cập nhật và tìm hiểu về chính sách khách hàng thân thiết tại thời điểm sử dụng Dịch Vụ, hoặc tại thời điểm sử dụng Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng.
i) Việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết, hoặc sử dụng Điểm Thưởng/ Điểm Khả Dụng, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý với các chính sách khác của Mytour (bao gồm nhưng không giới hạn ở: Điều khoản và điều kiện sử dụng Mytour, chính sách bảo mật thông tin…).
logo_mytour_footer

Công ty cổ phần du lịch Việt Nam VNTravel

Tổng đài chăm sóc: 1900 2083

Email: [email protected]

Văn phòng Hà Nội: Tầng 11, Tòa Peakview, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa

Văn phòng HCM: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Quận 3

Khách hàng và đối tác

Mytour là thành viên của VNTravel Group - Một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á về du lịch trực tuyến và các dịch vụ liên quan.

Copyright © 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL - Đăng ký kinh doanh số 0108886908 - do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 04 tháng 09 năm 2019